Tehlikeli Madde Taşıma ve ADR / Taşıt Onay Belgesi Alma Zorunluluğu

 • Tehlikeli Madde Taşıma ve ADR / Taşıt Onay Belgesi Alma Zorunluluğu

  Tehlikeli Madde Taşıma ve ADR / Taşıt Onay Belgesi Alma Zorunluluğu

  Ülkemizde tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak amacıyla ile tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması konusunda taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.” denildi.

  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile beraber; Bakanlığın yeniden yapılandırmasını sağlayan 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesi ve 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480. maddesi ile 497. maddesi kapsamında revize edilen söz konusu Yönetmelik, 24/04/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmelik Genel Müdürlüğü’nü www.tmtk.gov.tr/Mevzuat/Yönetmelikler internet adresinden yayımlandığı hatırlatıldı.

  Bu bağlamda yeniden yayımlanan Yönetmelik Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar başlıklı GEÇİCİ MADDE 1’e göre; trafik siciline tescilli “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış ancak, ADR/ Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara, 31/12/2019 tarihine kadar Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR/Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerekiyor.

  Comments are closed.