Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’nin 31.maddesi

 • Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’nin 31.maddesi

  Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’nin 31.maddesi

  Taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları:

  Madde 31- (I) Araçalarda yapılan tadilatların, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine İşlenmiş Olması  zorunludur.

  (2) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.

  (3) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römeklarıda  soğutma tertibatlarının çalıştırılması için gereken yakıt deposu haricinde yakıt deposu bulundurulamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir

  (4)  birinci ve üçüncü fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşürülür.  Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe ilave işlemi yapılmaz.

   

  Yukarıdaki madde uyarınca akaryakıt depoları standart olmayan taşıtlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca C2 belgeleri re’sen taşıt belgesinden düşürülecek olup, bu taşıtlar için 60 gün geçmeden yani C2 yetki belgesine kayıtları yapılamayacaktır.

  Söz konusu uygulamaya 01.03.2019 (1 mart 2019) tarihinden itibaren başlanacak olup, taşıt sahiplerinin ve yetki belgesi sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için akaryakıt depolarının standart hale getirmeleri önemle rica olunur.

  Comments are closed.