Çevre Politikamız

Çevre Politikasını bir gereksinim olarak gören Evliya Çelebi Nakliyat, çevreye duyarlı bir işletme olarak sektörde bir örnek teşkil etmeyi ve üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktadır.

Son yıllarda önemi artan Çevre Yönetim Sistemini,ilk günden önemle takip etmekte ve uygulamakta, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma çabasına olabildiğince katkı sunmaktadır.

Bu amaçla:

  • Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek, çevresel etkiyi en aza indirgemeyi,
  • Çevre yönetimini işimizin bir parçası olarak görüp, tüm çalışmalarda çevre dostu malzemeler kullanmayı,
  • Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, uluslararası mevzuatlara uymayı,
  • Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı,
  • Tüm araçlarında çevreye duyarlı ''Yeşil Motor'' kullanmayı, Karbon monoksit salınımını asgariye indiren akaryakıtlar kullanmayı,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
  • Çevreye ve topluma duyarlı kurumsal anlayış ve iş süreçleri geliştirmeyi,
    Çevre Politikası şartlarına göre entegre etmiştir.